|
Elekti

Uw keuze en expert in rekrutering en selectie van ingenieurs en technische bachelors

Mijn jarenlange expertise heeft mij geleerd hoe mensen, techniek en dienstverlening samengaan

Disclaimer (discretie verzekerd)

De volgende gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website www.elekti.be. Door deze website te gebruiken, aanvaardt u de volgende gebruiksvoorwaarden:

1.Persoonsgegevens die u meedeelt:

Bent U kandidaat ?

De via deze website verzamelde persoonsgegevens, worden door elekti. bvba, bewaard, Bruggestraat 72, 8930 MENEN om gebruikt te worden voor rekrutering/selectie van personeel. Insel kan deze gegevens ook gebruiken om u op de hoogte te houden van hun marketingacties en promoties. In geval van wijziging van uw persoonlijke gegevens, vragen we u om zo vlug als mogelijk deze aan te passen zodat we op alle moment over correcte gegevens beschikken.

Conform de wet van 8 december 1992 beschikt u over een recht van toegang tot en verbetering van uw persoonsgegevens.

U kunt zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor publicitaire doeleinden door een e-mail te sturen naar info@elekti.be.

Bent U een onderneming ?

De via deze website verzamelde persoonsgegevens, worden door elekti. bvba, bewaard, Bruggestraat 72, 8930 MENEN en zullen gebruikt worden voor het beheer uw aanvraag (informatie, opdracht van recrutering&selectie). elekti. kan deze gegevens ook gebruiken om u op de hoogte te houden van hun marketingacties en promoties.

We danken u om elke wijziging aangaande uw persoonsgegevens aan ons door te geven.

Conform de wet van 8 december 1992 beschikt u over een recht van toegang tot en verbetering van uw persoonsgegevens.

U kunt zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor publicitaire doeleinden door een e-mail te sturen naar info@elekti.be

2. Beleid ten aanzien van cookies

De term “cookies” wordt in dit document gebruikt als verwijzing naar cookies en vergelijkbare technologieën die vallen onder de EU-richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie.

Wat is een cookie?

Cookies zijn kleine gegevensbestanden die uw browser op uw computer of toestel plaatst. Ze bevatten informatie over bijvoorbeeld taalvoorkeur. Hierdoor moet u niet telkens uw taalkeuze ingeven bij het (opnieuw) bezoeken van eenzelfde website. Sommige cookies stellen uw browser in staat bepaalde afbeeldingen op een correcte manier weer te geven, alsook bepaalde toepassingen correct te laten functioneren. De cookies zelf kunnen geen informatie verzamelen welke op uw computer of in uw bestanden is opgeslagen.

Hoe zet u cookies uit?

Als u cookies wenst te blokkeren, kunt u dat voor de door u gebruikte browser doen :

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/nl-NL/windows7/Block-enable-or-allow-cookies
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=nl&answer=95647  
Firefox: http://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren?redirectlocale=nl&redirectslug=Cookies+in-+en+uitschakelen  
Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042  
Indien u kiest om het gebruik van cookies uit te schakelen kan het zijn dat bepaalde afbeeldingen niet of niet volledig worden getoond. Ook bepaalde toepassingen kunnen mogelijks niet correct functioneren.

Actualisering van onze wettelijke informatie
Wij behouden ons het recht voor dit beleid te veranderen en/of aan te vullen teneinde eisen van binnenlandse wetgevingen te beantwoorden. Gelieve deze pagina van tijd tot tijd te raadplegen om kennis te nemen van eventuele wijzigingen en aanvullingen.

3. Intellectuele eigendommen:

De teksten, beelden, data, databanken, software, namen, handels- en domeinnamen, merken, logo's zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren elekti. of derden toe.

Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van elekti de op, en via, deze website aangeboden informatie te verspreiden, te wijzigen, openbaar te maken, te verkopen of over te dragen aan derden.

4. Informatie op de website:

De informatie die op of via deze website wordt aangeboden, kan onvolkomenheden bevatten. elekti. staat niet in voor de nauwkeurigheid van deze informatie. elekti. is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze zouden voorkomen op de website. 

elekti. behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de site op elk tijdstip te wijzigen.

5. Geschillen:

Ieder geschil met betrekking tot deze website valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. In geval van geschil is enkel de rechbank van Kortrijk bevoegd.