Nieuw item

Privacy


elekti. is ervan overtuigd dat de persoonlijke levenssfeer van haar kandidaten, alsook van haar relaties en bezoekers van de website van essentieel belang is. De persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, geheel conform de eisen die de Privacywetgeving hieraan stelt.

De volgende gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website www.elekti.be. Door deze website te gebruiken, aanvaardt u de volgende gebruiksvoorwaarden:

1. Verwerking van persoonsgegevens

Bent u een kandidaat ?

Waaronder kandidaten voor een vaste job of in loopbaanbegeleiding.
De via deze website of bij een inschrijving op ons kantoor meegedeelde persoonsgegevens, worden bewaard voor de uitvoering van onze HR-dienstverlening voor werving en selectie. Uw persoonsgegevens worden verwerkt (1) om u aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten van elekti. (oa marketingacties en promoties) (2) om uw profiel en geschiktheid te kunnen beoordelen voor een werk als vaste medewerker bij één van onze klanten (3) voor de uitvoering van uw programma van loopbaanbegeleiding of carrière coaching (4) voor het bevorderen van uw persoonlijke ontwikkeling (vb ingenieurscafés) (5) voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controle en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole, (6) om wet- en regelgeving na te kunnen komen, waaronder arbeidswetgeving en bestrijding van fraude. We verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens:

• Naam en adres, e-mail adres en andere contactgegevens
• Geboortegegevens, leeftijd, burgerlijke staat, geslacht
• Pasfoto, nationaliteit
• Curriculum vitae, informatie over opleiding en werkervaring
• Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen/assessments die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan
• Gegevens over beschikbaarheid en verlof
• Andere gegevens die van belang kunnen zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties.

elekti. legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daar toestemming is gegeven, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet. Met ‘bijzondere persoonsgegevens wordt hiermee bedoeld strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag, de nationaliteit, persoonsgegevens over gezondheid.
Indien nodig in het kader van de hierboven vermelde doelstellingen, kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan haar opdrachtgevers (klanten), onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens haar diensten verlenen, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een rechterlijk vonnis.


Bent u een onderneming ?

Waaronder opdrachtgevers (klanten), leveranciers, verkopers, referenten en elke andere instantie waar wij persoonsgegevens verzamelen van de werknemers van het bedrijf.
elekti. verwerkt onder andere de volgende persoonsgegevens: namen, contactgegevens en functies van contactpersonen.
Indien dit nodig is ter verwezenlijking van de hierboven vermelde doelstellingen, kunnen deze gegevens worden doorgegeven aan kandidaten/werknemers, aan onderaannemers die namens elekti. diensten verlenen en in alle overige gevallen waarin we hiertoe kunnen verplicht worden bijvoorbeeld door een rechterlijk vonnis in die zin.

2. Beveiliginsmaatregelen

elekti. doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve en technologische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerden hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan derden, is elekti. met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

3. Inzage en/of wijzigen gegevens

We danken u om elke wijziging aangaande uw persoonsgegevens aan ons door te geven. Conform de wet van 8 december 1992 beschikt u over een recht van toegang tot en verbetering van uw persoonsgegevens. U kunt daartoe contact opnemen met uw contactpersoon bij elekti.

Via uw eigen account (my elekti) heeft u inzage in een groot deel van de over u geregistreerde persoonsgegevens. U kunt zelf op elk gewenst moment een aantal gegevens wijzigen zoals het doorvoeren van aanpassingen in uw cv. Als u inzage wenst in uw totale persoonsgegevensverwerking en/of gegevens wilt wijzigen of verwijderen die u zelf niet kan aanpassen, dan kan u contact opnemen met uw contactpersoon bij elekti.

U kunt zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor publicitaire doeleinden door een e-mail te sturen naar info@elekti.be

4. Vragen, opmerkingen, klachten

Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door elekti., dan kan u per e-mail contact met ons opnemen via info@elekti.be

5. Wijzigingen

elekti. kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacy Statement. Het meest actuele Privacy Statement is te allen tijde in te zien op de website van elekti. Deze versie is opgesteld in 2018.
CHAT CHAT
Consultant Heb je een vraag? Wij zijn online.

Sorry

Wij zijn momenteel niet online. Stel hier je vraag en wij nemen contact met je op

Bedankt

Bedankt voor de informatie, we nemen snel contact met u op.
elekti. gebruikt cookies om uw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Door onze website te bezoeken, verklaart u zich hiermee akkoord.